KONKURS ZA NAJBOLjU DEČJU KARIKATURU „MALI PJER“

Udruženje Prijatelji dece Voždovac i ove godine organizuje nagradno takmičenje za najbolju dečju karikaturu „Mali Pjer“, za školsku 2020/2021. godinu.

Pozivaju se učenici osnovnih i srednjih škola Voždovca da preko svojih škola učestvuju na 27. konkursu za dečju karikaturu.

Tema konkursa je slobodna.

Karikatura treba da predstavlja kritičku sliku sveta koji nas okružuje.

Uslovi konkursa:

– Crteži se mogu raditi na kartonu ili hameru veličine 30 X 30 cm ili na papiru bloka br. 5.

– Radovi mogu biti crno – beli ili u koloru, a mogu sadržati i naziv crteža – poruku.

– Svaki učenik može da učestvuje na takmičenju samo sa jednim radom.

– Izbor tehnike rada je slobodan.

– Radovi ne smeju biti opremljeni, niti uramljeni.

– Radovi moraju biti originalni i rađeni samostalno.

Svaki crtež na poleđini mora da sadrži čitko ispisane sledeće podatke: ime i prezime, razred i odeljenje autora, godinu izrade crteža, naziv, adresu i telefon škole, naziv opštine na kojoj se nalazi škola, ime i prezime mentora – nastavnika likovne kulture ili učitelja i kontakt telefon autora rada ili mentora (radovi bez ovih informacija neće biti uzimani u obzir!).

Svaka škola organizuje školsku izložbu dečjih radova na kojoj se biraju najuspešniji crteži za opštinsku reviju dečje karikature.

Kolekcije do 10 radova iz osnovnih škola (do 5 radova za mlađi i do 5 za stariji uzrast) i do 5 radova iz srednjih škola treba dostaviti Prijateljima dece Voždovca najkasnije do 7. marta 2021. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *