29/05/2020

Raspisan konkurs za učenike „Moja porodica – Moja sloboda“

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je raspisalo konkurs na temu „Moja porodica – Moja sloboda“, na kome mogu učestvovati svi đaci osnovnih i srednjih škola, kao i učenici koji pohađaju nastavu po posebnom programu obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u dopunskim školama u inostranstvu.

Cilj konkursa je podsticanje kreativnog izražavanja učenika, vidljivost i promocija učeničkog stvaralaštva u različitim oblastima kreativnih industrija.

Učesnici konkursa svoje radove treba da pošalju u digitalnom formatu na imejl kreativni.konkurs@mpn.gov.rs.

Konkurs je otvoren do 15. maja, a prijave pristigle nakon isteka ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

Učenici mogu poslati radove u pet kategorija:

  • Literarno delo – esej, pesma, priča, literarno delo u slobodnoj formi, dužina do dve strane, font 12;
  • Likovno delo – slobodan izbor tehnike rada uz mogućnost kombinovanih tehnika;
  • Fotografija – tehnika slobodna, kolor ili crno/bela, format JPEG;
  • Muzičko delo – audio-snimak kompozicije, slobodan izbor muzičkog žanra u trajanju do pet minuta;
  • Video-zapis – kratki igrani, kratki dokumentarni ili kratki animirani film u trajanju do pet minuta, format MP4.
  • U prve tri kategorije predviđeno je individualno učešće učenika, dok je u 4. i 5. moguće individualno ili grupno učešće, a grupa može biti i čitavo odeljenje.

Učesnici konkursa podnošenjem konkursne dokumentacije daju saglasnost da organizatori Konkursa zadržavaju konkursne radove, kao da i mogu da ih koriste u daljim aktivnostima (publikovanje, emitovanje, putujuće izložbe, radionice i drugo).

Učešće na konkursu je besplatno i dobrovoljno, a učestvovanjem u ovom konkursu učesnici u celosti prihvataju ova pravila.

U svakoj kategoriji biće izabrani pobednički radovi, i to: pobednik za svaku konkursnu kategoriju u okviru prvog ciklusa osnovnog obrazovanja, pobednik za svaku konkursnu kategoriju u okviru drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i pobednik za svaku konkursnu kategoriju u okviru srednjeg obrazovanja.

Način vrednovanja i rangiranja radova utvrdiće Konkursna komisija.

Rezultati konkursa i informacije o nagradama zvanično će biti objavljeni početkom juna na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn.gov.rs).

Please follow and like us: