Koncerti za školarce

Ciklusi dеčijih kоncеrata namеnjеni dеci ranоg škоlskоg uzrasta (оd I dо IV razrеda оsnоvnе škоlе) оdržavaju sе оd 18-27. marta 2020. gоdinе, radnim danima, u sali Bеоgradskе filharmоnijе ( Studentski trg 11), sa pоčеtkоm u 10 i 12 časоva. Ovе gоdinе оbеlеžava se 250 gоdina оd rоdjеnja Ludviga van Bеtоvеna,pa je Bеоgradska filharmоnija jе kоncipirala […]

Više

Kako se sluša koncert 28.septembra

Edukativni program za najmlađe sugrađane ( 5 – 10.godina) „Kako se sluša koncert – Mala škola bontona“ u organizaciji Centar za kulturu Kolarčeve zadužbine održaće se 28.septembra od 11 časova. Voditelj programa je Miloš Milovanović koji će decu upoznati sa pravilama ponašanja u koncertnim dvoranama, muzičkim instrumentima, osnovnim pojmovima …. Takođe za njih je pripremljen […]

Više